۱۳۹۳ اسفند ۲, شنبه

فشار افکار عمومی آزربایجان فردوسی را خانه نشین کردسلماس که نامش را را از الهه آب در زمان سومری ها گرفته شاید تنها شهر در آزربایجان است که پس از تخریب کامل پس از زلزله در اوایل قرن بیستم روی نقشه شهرسازی و به شکل نوین ساخته شده و دارای چهارراهها و تقاطع های بیشماری است که هرکدام از آنها مزین به یک هیکل یا مجسمه هستند. 
خوشبختانه با خبر شدیم هیکل فردوسی از این شهر برداشته شده است . فردوسی مظهر نژاد پرستی ، دروغ ، غلو و ترویج فرهنگ ترک ستیزی و عرب ستیزی است . این عمل شورای شهر و شهرداری سلماس باعث خوشحالی اهالی شد و صد البته در اثر فشار افکار عمومی انجام شد و باعث تقدیر است . در زمانی که شاعران و فضلائ بزرگ آزربایجانی همچون نسیمی ، فضولی ، میسکین ، نباتی و صدها شخصیت محبوب ملی در محاق بی خبری مانده اند معنی ندارد مظهر نفاق و نژاد پرستی در شهرهای آزربایجان به ملت ما دهن کجی کند.
این واقعه یک بار دیگر اهمیت شرکت مردم در انتخابات محلی و تحریم انتخابات سراسری را نشان داد. مردم آزربایجان باید فعالانه در انتخابات محلی شرکت و اراده خود را در اداره شهرهای خود به نمایش گذاشته و از محو شدن هویت ملی خود جلوگیری کنند. این امر در آزربایجان غربی باعث ناامیدی گروههای تروریستی فعال در منطقه که با لطایف الحیل می خواهند نمایندگان خود را به شوراهای محلی و مجلس بفرستند هم خواهد شد.