۱۳۹۱ دی ۸, جمعه

زبان مادری

مرد تركى اهل آذربايجان به خدمت مرحوم آية الله العظمى آقاى بروجردى آمده بود وجوهات بدهد. چون فارسى بلد نبود تركى حرف مى زد. آقا هم كه تركى بلد نبود ملتفت نمى شد. خلاصه به نحوى اشخاص ديگر مطلب او را به آقا عرض كردند. بعد آقا به آن مرد فرمود: چرا در اين مدت فارسى را ياد نگرفته اى؟ براى آدم عيب است كه در اين دوره و زمان اقلا بقدر احتياج و ضرورت فارسى بلد نباشد. آن مرد عرض كرد: آقا براى من عيب نيست كه فارسى ياد نگرفته ام، زيرا من در نقطه اى زندگى مى كنم كه به فارسى چندان احتياجى ندارم. ولى براى
جنابعالى عيب است كه اين همه درس خوانده اى و مرجع تقليد شده اى، اما تركى را ياد نگرفته اى. كه امروز اين همه مقلد ترك زبان دارى و به خدمت شما مراجعه مى نمايند، تركى بلد نيستى كه مقصود آنها را بدانى و ديگر محتاج مترجم نباشى !
از كتاب مردان علم در ميدان عمل (جلد اول)- مؤ لف : سيد نعمت الله حسينى