۱۳۹۱ آذر ۱۷, جمعه

گزارش تصویری آزربایجان ایشچیلری از اژدها بولاغی - اورمیه

کتبه اژدها بولاغی متعلق به دوره اورارتورها بوده و در زمان پادشاهی منوا 810 تا 825 قبل از میلاد مسیح یعنی حدود 3000سال قبل در دل سنگ کنده شده است . این کتیبه که در محل چشمه ای به نام اژدها بولاغی درست در کنار جاده اورمیه به اوشنو در مسیر قاسیملی دره سی قرار دارد. این کتیبه که در متون قدیمی به نام عین الروم (چشمه روم ) نامیده میشود قبل از انقلاب 57 توسط دوکتور ولفرام کلایس باستان شناس آلمانی مطالعه شده و اصالت آن به دوران اورارتو ها ثابت شده است .

متاسفانه این کتیبه به علت نگهداری نامناسب و بی توجهی مسئولین تخریب شده و فقط چند حرف (هجا ) از ان باقی مانده است .
با عنایت به محل قرار گیری این سنگ نوشته در کنار چشمه ای پر آب و از سوی دیگر نزدیکی یک قلعه نظامی متعلق به دوران اورارتو در این محل، مسلما دارای اهمیت فراوانی بوده و ایجاد چنین کتیبه ای به جهت موقعیت مناسب این محدوده به شمار میرود متاسفانه به دلیل وضعیت بد جوی محل و یخ زدگیها و از سوی دیگر دست درازی برخی عوامل سود جو  تنها بقایای چند حرف از خطوط میخی آن به جا مانده است است که متاسفانه همین اندک هم مورد بی مهری متولیان فرهنگی است ، سنگ نوشته اژدها بلاغی قدیمی ترین سند نوشتاری آزربایجان جنوبی می باشد.

بقایای چسب و رزین و یادگار نویسی بر روی کتیبه:

بی توجهی به نگهداری محیط اطراف این کتیبه باستانی :