۱۳۹۱ اسفند ۲, چهارشنبه

آیا خدا را کوروش خلق کرد ؟!

یک سوال اساسی : آیا خدا را کوروش خلق کرد ؟! ...به توهمات پان ایرانیستی و کوروش پرستی پایان دهیم !


متن زیر مربوط به یک پست از یکی از دوستانم می باشد که متاسفانه در دام ایران پرستان افراطی دچار شده اگرچه خود تورک و همشهریم می باشد!مردی به غایت مودب ، دوست داشتنی و صدیق اما با ...
..."باید دید که منظور اهورا مزدا از حمله ی دیوها و شیاطین چه بوده است ؟؟؟ اگر منظور دشمنانی بودند از جنس انسان بدون شک صفت دیو و شیطان برای آنها بکار برده نمیشد .
در دیواره های این شهر نقشهایی از اهورا مزدا و فروهر دیده میشود . آیا واقعا زرتشیان باستان با پدیده ای عجیب و غیر عادی روبرو شده بودند؟؟؟ آیا نقش فروهر با دو بال رمزی از موجودات فرازمینی است؟؟ آیا داریوش بزرگ که در کتیبه اش عنوان کرده شاهی را اهورا مزدا به او داده ، از طرف نیرویی فرا زمینی به پادشاهی برگزیده شده ؟ در نقش برجسته های داریوش بزرگ همیشه انسان بالدار یا فروهر را بالای سر او می بینیم . هنوز جوابی قطعی برای این سئوالها پیدا نشده..."(پایان نقل قول)