۱۳۹۴ آبان ۱۲, سه‌شنبه

ترکیه به ثبات و اقتدار رای داد

به دنبال شکست نسبی حزب عدالت و توسعه در دور قبلی انتخابات در ترکیه بسیاری از نیروها و احزاب داخلی و نیز ناظران و تحلیل گرایان سیاسی راه را به خطا رفته و در دام امیال و آرزوهای خود افتادند و نتوانستند به طور دقیق اوضاع را تحلیل کرده  و حرکت مناسب داشته باشند لذا شطرنج انتخابات 31 اکتبر را باختند.

در دور قبلی انتخابات ترکیه شکست نسبی حزب عدالت و توسعه به حد زیادی مربوط به طولانی شدن اقتدار این حزب و برخی اشتباهات در روابط خارجی و تبعات ناشی از تداخل و ضدیت در داخل حزب عدالت و توسعه و اختلافاتی که با جریان خدمت عبدالله گولن به وجود آمد مربوط بود ، همانگونه که پیش بینی می شد به ریزش آرای حزب عدالت و توسعه انجامید. 
انتخابات پیشین به افزایش رای احزاب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی نیزانجامید. حزب دمکراتیک خلق ها که نماینده غیرنطامی حزب تروریستی کارگران کردستان بود با کمک و همراهی احزاب آنارشیست و چپ توانست موفقیت عمده ای بدست آورده و خود را به بزرگ ترین برنده انتخابات پیشین تبدیل کند. این پیروزیها سبب شد حزب حرکت ملی و حزب دمکراتیک خلق ها به اشتباه بیافتند و با طرح استراتژی های اشتباه موفقیت خود را با شکست عوض کنند.
دولت باغچالی رهبر حزب حرکت ملی با نمایش گذاشتن رفتاری آشتی ناپذیر و اسیر توهمات ناشی از تفکری جزمی به همه پیشنهادهای اعتلاف ارائه شده از طرف حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق با تفرعن نه گفت . در چنین شرایطی انتظارمی رفت تا ترکیه را به زمان دولت های چند هفته ای و جند روزه برگردد. 
قلیچدار اوغلو رهبرحزب جمهوری خواه خلق نیز با نمایش شخصیتی مردد و ضعیف از خود نتوانست انسجام لازم را بوجود آورده و از موفقیت به دست آمده بهره برداری لازم را بکند. در واقع این احزاب نه استراتژی و نه تفکری برای وحدت و ایجاد آلترناتیو برای آینده ترکیه را نداشتند . 
حزب دمکراتیک خلق ها نیز از فضای ایجاد شده نتوانست برای جلب اعتماد ترکیه استفاده کند و در دام اغواها و آرزوهای قدرت های خارجی برای تضعیف ترکیه فرو رفته و اعتماد نیروهای چپ و ناراضی ترکیه را که نقش عمده ای در پیروزی این حزب داشتند را از دست داد. موج تروری که پس از واقعه سوروچ شروع شد نشان داد کردها و احزاب مسلحشان قابلیت اعتماد ترکیه را ندارند. 
قاطعیت بی نظیر دولت در مبارزه با ترور و نابودی پایگاهها و مراکز لجستیک تروریست ها در داخل و خارج ترکیه باعث افزایش رغبت به حزب حاکم شد. اکنون همه می دیدند دولت با اقتدار و هوشیاری تمام تحرکات پنهان تروریست ها را رصد می کرده و کاملا از نیات تروریست ها آگاه بوده است . تلفات سنگین تروریست ها و موج تسلیم آنان و نیز شکست سیاست ایجاد کانتون های خود مختار کردی در مناطق مختلف دوش آب سردی بر تفکرات تجزیه طلبانه تروریست ها بود و دست آنان را به طور کامل باز کزد. از طرف دیگرناامنی و کسادی اقتصادی شدید در مناطق کرد نشین کردها را به این نتیجه رساند که حزب دمکراتیک خلق ها یا همان حزب کارگران کردستان نه تنها به فکر مردم نیستند بلکه برای اقتدار خود حاضر به قربانی کردن کردها ، اقتصاد و امنیت منطقه هستند. کردها با نگاهی به آنچه در سوریه می گذشت به خوبی متوجه شدند که ادامه این روند آنان را در خطر بسیار بزرگی گرفتار خواهد کرد . تسلیم تروریست ها و اعلام آتش بس یک طرفه از آنان جند روز قبل از انتخابات ، کردها را به این نتیجه رساند که تروریست ها ببرهایی کاغذی هستند که نمی توان اینده را به آنان سپرد.
تمام این عوامل ترکیه را به این نتیجه رساند که علی رغم کاستی ها و انتقادهایی که به حزب عدالت و توسعه وارد است ، نمی توان آینده ترکیه و ثبات و اقتدار کنونی را قربانی آرزوها و امیال احزابی کرد که نه استراتزی و نه توان لازم برای اداره کشور بزرگ و مهمی مانند ترکیه را دارند . از اینرو ترکیه به باور من به ثبات ، اقتدار و امنیت رای داد و آرزوهای خام دشمنان ترکیه را نقش بر اب نمود. 
در بعد خارجی پیروزی اخیر حزب عدالت و توسعه علاوه براینکه کمک بزرگی برای ثبات و صلح در منطقه خواهد بود و هم شکست بزرگی برای ناسیونالیست های ایرانی خواهد بود. نیروهای پشت پرده ای که با تهییج و تهبیب جهادگران سایبری در فضای مجازی بارانی از فحش و ناسزا و تحقیر را روانه ترکیه و رجب طائب اردوغان می کردند و نوید به آتش کشیدن استانبول و ترکیه توسط کردها را می دادند شکست دندان شکنی خوردند. شکست ناسیونالیسم مهاجم کرد و ناسیونالیسم فارس پیرزوی عمده ای برای نیروهای ضد تبعیض و بی عدالتی در داخل ایران به خصوص مناطق آزربایجانی است. 
به بیان دیگر این پیروزی شکست عمده تروریست ها و پیروزی ثبات و صلح در ترکیه و منطقه است .