۱۳۹۴ شهریور ۲۰, جمعه

آنچه آقای صوفی زاده جا انداخته است

اخیراً آقای صوفی زاده فعال کرد ایرانی ساکن اروپا در صفحه فیس بوکشان مطلبی با عنوان : " سخنی با دوستان تورک آذربایجانی " مرقوم کرده اند که جای تامل و تبیین بسیار دارد . ابتدا عین پست فیس بوکی ایشان تقدیم شده و سپس به بررسی ایراداتی که این متن دارد پرداخته وسپس  سعی خواهم کرد حقایقی که به زعم من از قلم ایشان جا افتاده اند را خاطر نشان کنم :

سخنی با دوستان تورک آذربایجانی
بدنبال کسب حضور سیاسی حزب دموکراتیک خلقها در صحنە سیاسی تورکیە، دولت حاکم آن کشور کە قادر بە تحمل حضور کوردها در کنار خود نیست با ایجاد بحران جاری درصدد توطئە و نیرنگ برای حذف حزب ه.د.پ است. این کار برای آنان ممکن نیست مگر اینکە جنگ و آشوب برپا و به بهانە سرکوب پ.ک.ک احساسات عناصر افراطی تورک را برانگیزند تا از این طریق آرای از دست رفتە خود را بازیابد. متاسفانە دوستان تورک آذربایجانی این واقعیتها را نمی بینند و میخواهند پ.ک.ک را عامل بحران جاری نشآن دهند. بهمین دلیل نکاتی را جهت اطلاع آن بخش از دوستان خاطرنشان مینمایم. 

١ ) دوستان تورک آذربایجانی باید بدانند کە مسئولیت بحران جاری بعهدە دولت تورکیە است نە پ.ک.ک.

٢ ) دوستان تورک باید بدانند کە جوهرە حزب حاکم آن کشور دموکراتیک نیست، بلکە اسلامیست و اتفاقا تنها حزب دموکراتیک خلقها کە برخی احزاب چپ تورکیە نیز در آن حضور دارند دموکراتیک و از این منظر مسیر آزادیخواهی کوردها در تورکیە بیشتر با تاریخ جنبش آزادیخواهانە آذربایجان ایران سنخیت دارد. 

٣ ) دوستان تورک باید بە ویژگیهایی ملی خود و شباهتهایی کە با کوردها کە دارند بیندیشند و اصولا اگر حقوق ملی آنان در ایران تضییع میشود حقوق کوردها نیز در تورکیە بیشتر تضییع میشود. بنابراین روح همبستگی تورکهای آذربایجان باید با کوردها در تورکیە باشد نە با حاکمیتی کە حرمتی برای یک ملت قائل نیست. 

٤ ) آنچە در تورکیە برای کوردها فراهم شدە کە برخی از دوستان تورک همیشە آنرا در مقابل ایران بکار میبرند، اولا نتیجە پیگیری جدی خود کوردها و دوما تنها بهرە طلب کوردهاست و نە بیشتر. ( پایان نقل قول )


ابتدا در مورد مقدمه ای که ایشان مرقوم فرموده اند و جهت اطلاع ایشان باید به نکات زیر اشاره شود : 
 پ ک ک بر خلاف نظر شما بیشتر از دولت حزب حاکم تحمل فضای دمکراتیک را ندارد زیرا در طی سالهای مذاکره و روندی که به باریش سورجی معروف شد با پنهان نمودن انواع و اقسام سلاح و مهمات در نقاط مختلف کشور و سازماندهی حجره های متعدد ترور یا سلولهای خفته خود را برای جنگ آماده می نمود تا در فرصت مناسب ضربه کاری را به کشور بزند این امر دلیل عمده ای در عدم صداقت این گروه می باشد. از طرف دیگر قندیل بر خلاف تحلیل شما و برخلاف نظرات اوجالان و ه د پ طرف دار صلح نبود و پس از انتخابات اخیر ترکیه خود را بازنده بزرگ این انتخابات می دید و نمی توانست ببیند دمیرتاش و حزبش ابتکار عمل را در کردستان ترکیه در دست بگیرد . لذا در اولین فرصت ممکن به عملیات تروریستی متعدد بر علیه پلیس ، ارتش و کارکنان دولت دست یازید و بدین وسیله عملا بهانه ای را که شما به آن اشاره می کنید عامداً و بسیار ارزان به اردوغان و حزب حاکم داد تا بحران مزبور بوجود بیاید.  پیش بینی حدت و حجم عملیات متقابل ترکیه با این حجم برای پ ک ک ممکن نبود و بسیار سریع متوجه شدند که اشتباه استراتژیک عمده ای انجام داده اند. به عبارت دیگر این بحران هم به نفع اردوغان و هم به نفع پ ک ک بود اما تلفات سنگین غیرقابل پیش بینی پ ک ک برایش کمی سنگین تر از ارزیابی های اولیه کارا ایلان و مشاوران ایرانی و روسی اش بود.
فلذا :
1) از این رو اتفاقا ترورهایی که بعد از واقعه سوروج اتفاق افتاد عامل بحران اخیر بوده و پ ک ک متهم ردیف اول می باشد. 
2) همه فعالین ترک می دانند آقای اردوغان و حزبش حزبی اسلامی است و سنخیت عمده ای با آمال و آرزوهای ترک ها بخصوص ترک های آزربایجان ندارد. از طرف دیگر مسائل و فضای ترکیه بعد از جنگ اول و ایران بعد از جنگ اول و روش تعامل با ملت های غیرحاکم تقریباً مشابه بوده است . (اماجزئیات و فروع اقدامات و مقاومتی که ملت ترک در ایران در مقابل حاکمیت داشته با آنچه در ترکیه توسط کردها اتفاق افتاده بسیار متفاوت بوده است که خود موضوع مقاله و بحث مفصل دیگری است و به آینده موکول میشود.)
3)اما نکته مهم این است که فضای ایجاد شده در کردستان ایران در پانزده سال گذشته بگونه ای بوده است که احزاب سنتی کرد ایرانی اتوریته خود را به کلی از دست داده اند و فضای سیاسی کردها کاملا در اختیار پ ک ک و پژاک بوده است و گفتمان اخیراً ایجاد شده کردستان شرقی و ادعاهای ارضی خطرناک نسبت به خاک آزربایجان باعث و بانی عدم اطمینان و ترس از اهداف آتی احزاب مسلح کرد در ایران شده است و فضایی بوجود آمده است که ملت ترک و فعالین ملی در موضع تدافعی قرار گرفته اند و به صورت خودکار خود را مقابل احزاب کردی حس می کنند که بسیار منطقی بوده و قابل پیش بینی است . امری که دولت ایران و پان ایرانیست ها بخوبی از استفاده می کنند و این مسئله تماما بر عهده فعالین و روشنفکران کرد می باشد و لاغیر.
4) قطعا آنچه در ترکیه اتفاق افتاده و گشایش عمده ای که در وضعیت کردها ایجاد شده نتیجه تلاش مردم کرد است ولی از این نکته غافل نباشید که سیاست کنترل قدرت ترکیه ، عدم اطمینان کلی جهان غرب به ترکیه و ترس از ایجاد بلوک کشورهای ترک و به طبع آن حمایت های بیدریغ کشورهای قدرت مند غربی همچون فرانسه ، آلمان ، آمریکا و اسرائیل از کردها در مقابل ترکیه به عنوان یک سیاست راهبردی تقریباً غیرقابل تغییر غرب در تعامل با ترکیه ،  دلیل های عمده این امر می باشد. از طرف دیگر دشمنی سنتی یونان ،ارمنستان و سوریه و تسلیح و حمایت این کشورها از پ ک ک علت بزرگ دیگر این موفقیت ها است . و سرانجام حمایت و ساپورت ایران به دلیل رقابت منطقه ای این کشور با ترکیه دلیل دیگر این پیشرفت ها است . حتماً شما می دانید هم اکنون کارا ایلان در ایران به سر می برد و زخمی های پ ک ک در ایران درمان می شوند.
ومهمتر اینکه روسیه چه در دوران شوروی و چه در حاکمیت پوتین به صورت کاملا جدی به حمایت از کردها برای تضعیف ترکیه دست یازیده است و حتما بسیار بهتر از من از تاریخچه   حمایت کردها ، شخص اوجالان اشراف دارید. شما بهتر از من از اردوگاهها و استراحت گاههای پ ک ک در روسیه اطلاع دارید و می دانید اوجالان بارها و بارها در مسکو مهمان مقامات ک گ ب و سایر مقامات سیاسی بوده است .

در پایان پیشنهاد می کنم یک بار دیگر به این مسئله بیاندیشید که چگونه می توان از تنش ترک و کرد در ایران کاست و خواست های مشترک ملی و دمکراتیک دو ملت را مدافعه نمود. پ ک ک برای خودش دهها دولت و قدرت خارجی دارد بیایید ما به آینده کردستان و آزربایجان بیاندیشیم و از جنگ و خونریزی محتمل در آینده جلوگیری کنیم .