۱۳۹۴ خرداد ۷, پنجشنبه

یک کشف استثنائی - قبر کوروش یک بنای تورکی باستان است / Olay olacaq bir boluş - İran şahının məzarı Turklərə ayid ola bilər


در حال تحقیق بر روی علائم یا نشانهای باستانی قبائل ترک مشهور به دامقا یا دامغا به عکس های زیر و دامقاها بر روی سنگ های بنای مقبره کوروش برخوردم که مربوط به قبایل ترک - تاتار می باشد. مخصوصاً دامقای غاز ایاقی مربوط به طایفه سالور قابل توجه می باشد. بنظر می رسد این بنا نیز مربوط به ترک ها است که به دروغ قبر کوروش نام گرفته است . متاسفانه من امکان سفر به ایران را ندارم از دوستداران تاریخ خواهشمند است در این مورد بررسی های لازم را انجام دهند. 
تایماز اورمولو

Olay olacaq bir boluş - İran şahının məzarı Turklərə ayid ola bilərTurk damqaları (Tamga) inglizceTomb lar özrə bir araşdirma yaparkən bu fotoraflara ras geldim . Pərs emperiyasinin qorucusu Korush ( Cyrusthes ) məzari bilinən yerdə çeşitli turk - tatar damqalari gorunur .
ayrica salur tayfasinin qaz ayaqi damqasida gorunməkdədir. Mənim İrana gedib bunlari araşdirmam mumkun deyil . lutfən tarixə maraqli doslar bu qonuda araşdirma yapib bizləri aydinlatsinlar.
Bilgili doslar lutfən mesajlarin əsirgəməsinlər.
Təşəkurlər - Taymaz Urmulu