۱۳۹۲ خرداد ۱۳, دوشنبه

ریشه دعوای تاکسیم و پارک گزی در کجاست ؟


 امروز دوم ماه ژوئن (هازیران) 2013پنج روز است که میان معترضین به طرح دولت ترکیه برای تخریب پارک گزی در میدان مشهور تاکسیم در استانبول و پلیس ترکیه زدوخورد خونین و خشونت آمیزدر جریان است . اما کمتر کسی است که ریشه این درگیری را در تاریخ بداند.رجب تائیب اردوغان نخست وزیر مقتدر و رهبر حزب سنی آ ک پ چرا تا بدین درجه بر این طرح پای فشاری می کند ؟ و چرا مخالفین موضوع قطع چند درخت را تا بدین حد جدی گرفته اند؟

شاید بسیاری موضوع را به رقابت های حزبی و مخالفت اپوزوسیون با اقتدار ربط دهند که البته صحیح می باشد . ولی ریشه این نزاع به تاریخ برمی گردد. شاید بشود گفت این یک نزاع بین ترکیه نوین و سکولار و ترکیه عصر عثمانی به عنوان خلیفه سنی اسلام در جهان باشد.
در سال 1909شریعت خواهان در استانبول قیامی بر پا کردند که مرکز آن در سربازخانه توپچو باشی یا همان پارک گزی فعلی در میدان تاکسیم ترکیه بود.این قیام خونین که به فرجامی نرسید منتج به تخریب توپچو کیشلاسی و احداث پارک مزبور و میدان تاکسیم با مجسمه های مشهورش به مثابه ترکیه نوین شد. گویا امروز جریان اسلام گرای سنی با محوریت آ ک پ و شخص رجب تائیب اردوغان خواهان نابودی این پارک و ایجاد مجتمعی جایگزین برای محو خاطره پیروزی متجددین بر شریعت مداران می باشد.
شاید با توجه به این مقدمه تاریخی اکنون بتوانیم دلیل پافشاری اردوغان علی رغم حجم وسیع اعتراضات در استانبول و شهرهای بزرگ و کوچک ترکیه را بفهمیم .  خشونت و شدت عمل پلیس که در مقابل تروریست های پ ک ک مماشات و مساحمه نشان می دهد به چه دلیل در مقابل تظاهر کنندگان تاکسیم به این شدت است ؟
شاید دلیل این وقایع در تاریخ باشد ! نظر شما چیست ؟